VIII OSK Wislok

Imie i Nazwisko
Adres
Zalogant
Koszt wyporzyczenia kajaka jednoosobowego (T-1) wynosi 70zł natomiast dwuosobowego (T-2) wynosi 90zł